Sandviks Gård - hyra stuga? Svenska Deutsch English
Sandviks Gård
BOENDE | BOKINGSKALENDER | SE & GÖRA | VÄGBESKRIVNING | LÄNKAR | HEM

  Fiske
  I närområdet
  Utflyktsmål
  Fiske vid Valdemarsviken

Valdemarsviken är ostkustens enda fjord och viken sträcker sig 11 km från tätorten Valdemarsvik ut i Östersjön. Viken är belägen i en markerad dalgång och omges på flera ställen av branta bergspartier.

Tillgång till rensbänk

I de inre delarna av viken är vattendjupet ca 20-30 meter. Vid fjordens tröskel i yttre delen av viken är dock vattendjupet endast 6 meter. Den speciella miljön erbjuder god tillgång på fisk och stor andel större individer.

Abborre

Östergötlands landskapsfisk är gäddan och ofta är det just de stora gäddorna som lockar hit sportfiskarna. Förutom gädda finns det gott om abborre, gös, strömming och ål samt enstaka laxöring, men även lake, vimma och sutare.

Gös

Sandviks Gård ligger bara några hundra meter från vattnet ca 2 km ut i Valdemarsviken. I viken nedanför gården har vi bryggor med flera båtplatser.

Gädda

För att kunna utnyttja vikens fina fiskevatten krävs båt. En roddbåt ingår alltid när man bokar boende, ytterligare båt och motorer (4 och 10 hk) kan hyras. För de som vill ta med egna båtar så går det bra. Isättningsramp finns i närheten.

Båt med motor finns att hyra

Fisket är bäst under Mars/April/Maj samt September/Oktober. För att hålla fisktillgången på topp så gäller normala sportfiskeregler. Det innebär att man behåller max 3 fiskar per person och dag (gäller ej strömming). De fiskar som återutsätts behandlas med yttersta försiktighet.

Det går bra att ta med egen båt


Sandviks Gård . 615 91 VALDEMARSVIK . 0123-101 00 . info@sandviksgard.se